Ako vybrať správne čerpadlo pre závlahový systém

  

Na to aby nám závlaha fungovala dlho a spoľahlivo, musíme vybrať to správne čerpadlo!

 Prvá vec na základe čoho vyberáme čerpadlo je typ studne. Na základe toho rozdeľujeme:

  • Ponorné čerpadlá do vŕtanej studne - dôležitý je priemer vrtu do čoho chceme osadiť čerpadlo. Prúdiaca voda okolo čerpadla musí správne chladiť čerpadlo.
  • Ponorné čerpadlá do kopanej studne - majú vlastný chladiaci plášť. Používame ich do vodných nádrží, kopaných studní, alebo do širokých vrtov kde hrozí že chladenie motora nebude dostačujúce.
  • Samonasávacie čerpadlá - povrchové - sa používajú kde sacia hĺbka nepresahuje 8m. Sú vhodné aj pre razené studne. 

Každý výrobca udáva parametre čerpadla ako je H max - výtlačná výška udáva sa v Baroch. Ak čerpadlo má H max 5 Barov to znamená že je schopné vytlačiť vodu do výšky 50m. 1 Bar = 10 m stĺpec vody.

Druhý základný parameter je Q max na základe čoho vieme aký je maximálny prietok čerpadla. Udáva sa v m3 alebo l/min. 

 Okrem týchto dvoch parametrov je pre nás podstatné aká je krivka čerpadla (nájdete ju na našich stránkach pri každom čerpadle). Na základe toho vieme určiť správny pracovný bod čerpadla. To je stav keď čerpadlo pracuje v ideálnych podmienkach, totiž má najlepšiu spotrebu a najdlhšiu životnosť.

  Ďalším dôležitým parametrom okrem typu studne je hĺbka studne alebo skôr stĺpec vody ktorá sa nachádza v studni. A to presnejšie dynamická hladina vody. To je stav, keď čerpadlo čerpá požadované množstvo vody, a hladina je ustálená. Tento parameter musíme zohľadniť pri výbere čerpadla.

  

  Výber čerpadla podľa krivky:

Príklad: Ak potrebujeme do závlahy 30 l/min pri tlaku 3,5 barov. (MP Rotator - ideálny tlak 2,8 kvôli tlakovým stratám rátame s rezervou na 3,5 Bar. Maximálne do 50m dĺžky potrubia)

Výber podľa krivky čerpadla (1)

  

 V tomto prípade od teoretickej hĺbky hladiny vody 6m odrátame tlakovú stratu 0,6 Bar. Tak pri 4,6 Baroch môžeme rátať s tlakom len 4 Bary, lebo stratu máme 0,6 Barov.

Pri tomto tlaku nám krivka v spodnej časti ukazuje 30 l/min. Čo znamená že čerpadlo je schopné zabezpečiť plynulú dodávku vody 30l/min pri 4 baroch.  

 Preto aby sme mali k dispozícii do závlahy 30 l/min pri tlaku 3,5 barov sme rátali ešte 0,5 Barov rezervu, čo sa nám stratí pri filtrácii vody a pri trení v tvarovkách.

  

 Výpočty sú orientačné, radšej treba čerpadlo trocha vždy nad-dimenzovať, aby sme mali dostatočnú rezervu. Na riadenie čerpadla použijeme prietokový spínač alebo frekvenčný menič, aby nám nekolísal tlak v systéme. Ak máte zabudovaný klasický tlakový spínač, treba nastaviť hornú vypínaciu hranicu tak, aby nám čerpadlo počas prevádzky nevypínalo. Samozrejme treba zohľadniť aj spotrebu vetiev. Ideálne je ak spotreby sú rozdelené rovnomerne.