Quick Homing navádzacia sada

Robolinho® Quick Homing Kit | AL-KO Mähroboter
 

 Quick Homing sada pre kosačky Robolinho® 

Pre rýchly návrat na nabíjaciu stanicu

Akonáhle Robolinho® pri svojej jazde domov do nabíjacej stanice narazí na kábel slučky v mieste umiestnenia Quick Homing sady sa otoćí do smeru nabíjacej stanice.

Výhody:

| Robolinho® sa rýchlejšie vráti do základňovej stanice.
| Ušetríte energiu.
| Zredukujete vyjazdené koľaje v trávniku.


Objednajte tu >

 
QUICK HOMING navádzacia sada
QUICK HOMING navádzacia sada
Pred. č.: 127699 
29,90 €
 

Ako to funguje:


Quick Homing sada sa vkladá priamo do kábla slučky pomocou dodaných konektorov. Pri návrate do nabíjacej stanice potom Robolinho® opustí kábel slučky v mieste Quick Homing sady otočením doprava. Takto sa dostane priamo a rýchlejšie do nabíjacej stanice, pričom prechádza krížom cez trávnik.

Zvoľte polohu Quick Homing sady tak, aby mal Robolinho® priamu a čo najkratšiu cestu späť k nabíjacej stanici. Quick Homing sada by mala byť v ideálnom prípade umiestnená približne v strede celej dĺžky kábla slučky.

 
 
 

Návod na inštaláciu:


  1. Odpojte napájaciu jednotku základňovej stanice, aby ste prerušili dodávku prúdu.
  2. Prestrihnite kábel slučky v mieste, kde je približne 1 m rovno pred a za  Quick Homing sadou.
  3. Vložte Quick Homing sadu a pripojte ju ku káblu slučky.
  4. Zafixujte kábel pomocou dodaných kolíkov.
  5. Položte kábel približne 1 m pred a za Quick Homing sadu ako rezervu.
  6. Odpojte napájací zdroj a znova ho zapojte, aby sa znovu spustil signál slučky.
  7. Umiestnite Robolinho® približne 1 m pred zabudovanú Quick Homing sadu na kábel slučky.
  8. Spustite Robolinho® výberom z Menu "Nastavenia > Quick Homing > Spustiť kalibráciu".
  9. Robolinho® sa spustí, zistí svoju polohu a dvakrát ju skontroluje.
  10. Na displeji Robolinho® nastavte uhol odbočenia z kábla slučky. Všetky kroky po 5° medzi 45° a 135° sú možné.
 

Pomoc pri poruchách fungovania:

Porucha Tipy na odstránenie poruchy

Robolinho po odbočení nezasiahne opačnú stranu trávnika na určenom mieste.

V prípade potreby upravte uhol.
V prípade potreby skráťte vzdialenosť.
Skontrolujte, či je kábel slučky položený rovno v dĺžke približne 1 m v oblasti pred a za Quick Homing sadou.

Robolinho počas kalibrácie prejde cez  Quick Homing sadu.

Zopakujte inštaláciu.
Quick Homing sada je nainštalovaná príliš hlboko.
Slučkový kábel musí byť položený rovno.
Quick Homing sadu nainštalujte v pravom uhle ku káblovej slučke a zatlačte ju presne vertikálne do zeme.

Proces kalibrácie sa nespustí.

Signál káblovej slučky sa znovu nespustil.
Odpojte napájaciu jednotku a znova ju zapojte.
Nabíjacia stanica nemá sieťové napätie, a preto nemá signál v slučke.
Kábel slučky nemá na konektoroch žiadny kontakt.

Na trávniku sa nachádza prekážka.

Odstráňte prekážku.
Nainštalujte Quick Homing sadu na iné miesto alebo zvoľte iný uhol.

Robolinho má veľmi veľký (jednostranný) drift.

Skontrolujte, či sa predné kolesá Robolinho môžu voľne otáčať.
Nastavte kompenzáciu sklonu.

Kábel slučky v Quick Homing sade je uvoľnený.

Vymeňte Quick Homing sadu.

Quick Homing sada bola nainštalovaná v úzkom priechode - Robolinho sa nemôže otočiť.

Quick Homing sadu umiestnite na iné miesto.

Robolinho sa nemôže voľne otáčať kvôli prekážke.

Odstráňte prekážku.