PE potrubie

POTRUBIE PREDÁVAME AJ NA METRE

Hodnoty tlakových strát sú udávané pri danom prietoku na 100m potrubia.

 Napríklad: prietok vody je 30l/min pri priemere 25mm. Tlaková strata v potrubí na 100m je 1,53 Barov. Ak je napríklad dĺžka potrubia 50m, tak sa ráta len polovica straty t.j. 0,76 Barov.

tabulka-strat-v-plastovych-potrubiach-04-45

Tabuľka je vytvorená na základe monogramu.
Drsnosť: K=0,01mm
Teplota vody: t=10°C