Adresa:

Záhradná 6, ŽELIEZOVCE 93701


Telefón:

+421 908 109 249

Email:

szantojozef@gmail.com

Ičo.: 33 312 753

Dič.: 1027994968

Bankové spojenie:

IBAN: SK0683300000002901641592

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

OU-LV-OZP-2019/009825-2, č.živnostenského registra 402-10826